2vs2 Random | Chim Sẻ + Công vs No1 + Gunny | Chim Sẻ + 9X Công vs Gunny + No1 |