4v4 Random I GTV vs Hà Nội ngày 03/06/2019 | Hà Nội vs GTV |