2vs2 Random | U98 +Thanh Lak vs 9X Công +u97 | U98 + Thành Lac vs 9X Công + U97 |