CHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN GIẢI ĐẤU
Hồng Anh, Thứ Thứ, U97, Công 9X 2 - 1 HeHe, Sang Club, Tú Xuất, Hận Đời 13: 30 - 19/06/2019
U98+Văn Hưởng 1 - 2 9X Công + U97 09: 00 - 19/06/2019
BiBi+TuTj 2 - 2 Cam Quýt+Tiểu Lâm 10: 00 - 18/06/2019
Thái Bình 1 4 - 1 Hà Nam 1 18: 00 - 16/06/2019 Cúp Bé Yêu I 4v4 Chung Kết
GameTV 1 3 - 4 Hà Nam 1 14: 00 - 16/06/2019 Cup Bé Yêu - 4v4 Bán Kết
Cam Quýt 3 - 5 SangClub 11: 00 - 16/06/2019 Cup Bé Yêu - Chung Kết Solo Random
Chim Sẻ Đi Nắng 1 - 4 SangClub 09: 00 - 16/06/2019 Cup Bé Yêu - Bán Kết Solo Random
HeHe 4 - 1 VaneLove 12: 00 - 14/06/2019
CSDN + NO 1 2 - 2 ShenLong + ChipBoy 13: 30 - 13/06/2019
Chim Sẻ + U98 0 - 3 ShenLong + ChipBoy 20: 00 - 12/06/2019
GTV 1 - 2 Hà Nam 13: 30 - 12/06/2019
CSDN + BPN 3 - 0 Nông Dân + Quýt 09: 30 - 12/06/2019
CSDN+Văn Nhất 1 - 3 BiBi + TiTi 19: 00 - 11/06/2019
Chim Sẻ+ChipBoy 1 - 4 BiBi+Hồng Anh 13: 00 - 11/06/2019
U98+HeHe 1 - 2 Gunny+Tú Xuất 09: 00 - 11/06/2019
Chim Sẻ Đi Nắng + Nhãn Tử 3 - 0 BiBi + Thầu 20: 00 - 10/06/2019
U97+Công 9X 2 - 3 Xi Măng + Tễu 13: 30 - 10/06/2019
GameTV 1 4 - 2 Sài Gòn 19: 00 - 09/06/2019 4v4 I Tứ Kết Cúp Bé Yêu
GameTV 1 3 - 2 Nghệ An 17: 00 - 09/06/2019 4v4 I Cúp Bé Yêu
GameTV 1 3 - 0 Team Anh Em 16: 20 - 09/06/2019 4v4 I Cúp Bé Yêu
GameTV 1 3 - 1 Hà Nam 2 15: 00 - 09/06/2019 Cup Bé Yêu - 4v4
BiBi Club 1 2 - 3 Hà Nội 1 13: 00 - 09/06/2019 Cup Bé Yêu - 4v4
Hà Nam 1 3 - 1 6699 10: 00 - 09/06/2019 Cup Bé Yêu - 4v4
Hà Nam 1 1 - 3 Skyred 09: 00 - 09/06/2019 Cup Bé Yêu - 4v4
Hoàng Mai Nhi+Cam Quýt 3 - 0 Tiểu Thủy Ngư+Sáng CoLa 16: 00 - 08/06/2019 Cup Bé Yêu - 2v2 Assy - Ya
Hồng Anh + Truy Mệnh 3 - 0 Sơ Luyến + Nhãn Tử 11: 10 - 08/06/2019 Cup Bé Yêu - 2v2 Assy - Ya
Chim Sẻ + U98 2 - 3 ShenLong + ChipBoy 09: 00 - 08/06/2019 Cup Bé Yêu - 2v2 Assy - Ya
Chim Sẻ Đi Nắng 3 - 1 Tùng Anh 17: 20 - 07/06/2019 Cup Bé Yêu - Solo Random
Chim Sẻ Đi Nắng 3 - 0 Anh Huy 16: 40 - 07/06/2019 Cup Bé Yêu - Solo Random
Chim Sẻ Đi Nắng 3 - 2 U98 15: 30 - 07/06/2019 Cup Bé Yêu - Solo Random
Hồng Anh 3 - 0 Xuân Thứ 13: 15 - 07/06/2019 Cup Bé Yêu - Solo Random
Chim Sẻ Đi Nắng 3 - 2 VaneLove 11: 20 - 07/06/2019 Cup Bé Yêu - Solo Random
Chim Sẻ Đi Nắng 3 - 1 Sơ Luyến 09: 00 - 07/06/2019 Cup Bé Yêu - Solo Random
Việt Nam 1 - 1 Thái Lan 19: 45 - 05/06/2019
ChipBoy 2 - 3 HeHe 10: 00 - 05/06/2019
Chim Sẻ + 9X Công 3 - 1 Gunny + No1 13: 30 - 04/06/2019
Chim Sẻ Đi Nắng + Dương Đại Vĩnh 0 - 3 Sheng Long + Sang Cola 20: 00 - 03/06/2019
Hà Nội 2 - 1 GTV 13: 00 - 03/06/2019
9X Công + U97 2 - 2 Tý+ Xi Măng 09: 30 - 31/05/2019
VaneLove+Tiễn Như Vũ 3 - 0 Nhãn Tử+Nông Dân 09: 30 - 30/05/2019
BiBi 1 - 1 Sơ Luyến 09: 00 - 30/05/2019
Hà Nam 2 - 3 Sài Gòn 13: 00 - 29/05/2019
HeHe 3 - 2 ChipBoy 12: 00 - 29/05/2019
U98 + Thành Lac 0 - 3 9X Công + U97 09: 00 - 29/05/2019
Chim Sẻ + Hoàng Mai Nhi 3 - 2 Van Love + Bi Bi 19: 30 - 28/05/2019
GTV 2 - 0 BiBi Club 13: 30 - 28/05/2019
Văn Hưởng 3 - 0 Đế 09: 00 - 28/05/2019
BiBi 2 - 2 Quýt 09: 00 - 28/05/2019
GTV 3 - 0 6699 14: 00 - 27/05/2019
GTV - Thái Bình 09: 00 - 27/05/2019
Hồng Anh, Thứ Thứ, U97, Công 9X 2 - 1 HeHe, Sang Club, Tú Xuất, Hận Đời 13: 30 - 19/06/2019
U98+Văn Hưởng 1 - 2 9X Công + U97 09: 00 - 19/06/2019
BiBi+TuTj 2 - 2 Cam Quýt+Tiểu Lâm 10: 00 - 18/06/2019
Cam Quýt 3 - 5 SangClub 11: 00 - 16/06/2019 Cup Bé Yêu - Chung Kết Solo Random
HeHe 4 - 1 VaneLove 12: 00 - 14/06/2019
CSDN + NO 1 2 - 2 ShenLong + ChipBoy 13: 30 - 13/06/2019
Chim Sẻ + U98 0 - 3 ShenLong + ChipBoy 20: 00 - 12/06/2019
GTV 1 - 2 Hà Nam 13: 30 - 12/06/2019
CSDN + BPN 3 - 0 Nông Dân + Quýt 09: 30 - 12/06/2019
CSDN+Văn Nhất 1 - 3 BiBi + TiTi 19: 00 - 11/06/2019
Chim Sẻ+ChipBoy 1 - 4 BiBi+Hồng Anh 13: 00 - 11/06/2019
U98+HeHe 1 - 2 Gunny+Tú Xuất 09: 00 - 11/06/2019
Chim Sẻ Đi Nắng + Nhãn Tử 3 - 0 BiBi + Thầu 20: 00 - 10/06/2019
U97+Công 9X 2 - 3 Xi Măng + Tễu 13: 30 - 10/06/2019
Việt Nam 1 - 1 Thái Lan 19: 45 - 05/06/2019
ChipBoy 2 - 3 HeHe 10: 00 - 05/06/2019
Chim Sẻ + 9X Công 3 - 1 Gunny + No1 13: 30 - 04/06/2019
Chim Sẻ Đi Nắng + Dương Đại Vĩnh 0 - 3 Sheng Long + Sang Cola 20: 00 - 03/06/2019
Hà Nội 2 - 1 GTV 13: 00 - 03/06/2019
9X Công + U97 2 - 2 Tý+ Xi Măng 09: 30 - 31/05/2019
VaneLove+Tiễn Như Vũ 3 - 0 Nhãn Tử+Nông Dân 09: 30 - 30/05/2019
BiBi 1 - 1 Sơ Luyến 09: 00 - 30/05/2019
Hà Nam 2 - 3 Sài Gòn 13: 00 - 29/05/2019
HeHe 3 - 2 ChipBoy 12: 00 - 29/05/2019
U98 + Thành Lac 0 - 3 9X Công + U97 09: 00 - 29/05/2019
Chim Sẻ + Hoàng Mai Nhi 3 - 2 Van Love + Bi Bi 19: 30 - 28/05/2019
GTV 2 - 0 BiBi Club 13: 30 - 28/05/2019
Văn Hưởng 3 - 0 Đế 09: 00 - 28/05/2019
BiBi 2 - 2 Quýt 09: 00 - 28/05/2019
GTV 3 - 0 6699 14: 00 - 27/05/2019
GTV - Thái Bình 09: 00 - 27/05/2019
Thái Bình 3 - 0 6699 09: 00 - 25/05/2019
Thái Bình 1 4 - 1 Hà Nam 1 18: 00 - 16/06/2019 Cúp Bé Yêu I 4v4 Chung Kết
GameTV 1 3 - 4 Hà Nam 1 14: 00 - 16/06/2019 Cup Bé Yêu - 4v4 Bán Kết
Chim Sẻ Đi Nắng 1 - 4 SangClub 09: 00 - 16/06/2019 Cup Bé Yêu - Bán Kết Solo Random
GameTV 1 4 - 2 Sài Gòn 19: 00 - 09/06/2019 4v4 I Tứ Kết Cúp Bé Yêu
GameTV 1 3 - 2 Nghệ An 17: 00 - 09/06/2019 4v4 I Cúp Bé Yêu
GameTV 1 3 - 0 Team Anh Em 16: 20 - 09/06/2019 4v4 I Cúp Bé Yêu
GameTV 1 3 - 1 Hà Nam 2 15: 00 - 09/06/2019 Cup Bé Yêu - 4v4
BiBi Club 1 2 - 3 Hà Nội 1 13: 00 - 09/06/2019 Cup Bé Yêu - 4v4
Hà Nam 1 3 - 1 6699 10: 00 - 09/06/2019 Cup Bé Yêu - 4v4
Hà Nam 1 1 - 3 Skyred 09: 00 - 09/06/2019 Cup Bé Yêu - 4v4
Hoàng Mai Nhi+Cam Quýt 3 - 0 Tiểu Thủy Ngư+Sáng CoLa 16: 00 - 08/06/2019 Cup Bé Yêu - 2v2 Assy - Ya
Hồng Anh + Truy Mệnh 3 - 0 Sơ Luyến + Nhãn Tử 11: 10 - 08/06/2019 Cup Bé Yêu - 2v2 Assy - Ya
Chim Sẻ + U98 2 - 3 ShenLong + ChipBoy 09: 00 - 08/06/2019 Cup Bé Yêu - 2v2 Assy - Ya
Chim Sẻ Đi Nắng 3 - 1 Tùng Anh 17: 20 - 07/06/2019 Cup Bé Yêu - Solo Random
Chim Sẻ Đi Nắng 3 - 0 Anh Huy 16: 40 - 07/06/2019 Cup Bé Yêu - Solo Random
Chim Sẻ Đi Nắng 3 - 2 U98 15: 30 - 07/06/2019 Cup Bé Yêu - Solo Random
Hồng Anh 3 - 0 Xuân Thứ 13: 15 - 07/06/2019 Cup Bé Yêu - Solo Random
Chim Sẻ Đi Nắng 3 - 2 VaneLove 11: 20 - 07/06/2019 Cup Bé Yêu - Solo Random
Chim Sẻ Đi Nắng 3 - 1 Sơ Luyến 09: 00 - 07/06/2019 Cup Bé Yêu - Solo Random

Bảng xếp hạng

STT Tên Xu
1 longvan 45.840.000
2 Phamvanhuy 43.920.380
3 0973523797 35.280.000
4 Samnantha 19.380.580
5 kien14311 18.760.000
6 sachuot 13.920.000
7 dungmai1992 12.840.000
8 Vtekvn 12.560.000
9 qinteam 11.880.000
10 kntsv001 11.880.000
11 ntoan199 10.000.000
12 VN_QN 10.000.000
13 Chuanhky1989 10.000.000
14 VuManhHa90 10.000.000
15 08121989 10.000.000
16 minhsaotay 10.000.000
17 hamvui 10.000.000
18 decheqn2019 10.000.000
19 hamchoi 10.000.000
20 cmnhok01 10.000.000
21 hamhoc 10.000.000
22 longpham198288 10.000.000
23 hamgai 10.000.000
24 BeLinhAn 10.000.000
25 VuiGame 10.000.000
26 Hson1991 10.000.000
27 kanny1991 10.000.000
28 manhhee 10.000.000
29 changkhozero 10.000.000
30 linhdo1 10.000.000
31 tuandola1509 10.000.000
32 linhdo2 10.000.000
33 shinnn 10.000.000
34 gialinh 10.000.000
35 shinn1 10.000.000
36 BTSHoaMinzy 10.000.000
37 linhdo3 10.000.000
38 cutext123zx 10.000.000
39 sangsang 10.000.000
40 manhhung2110 10.000.000
41 shinn2 10.000.000
42 Cuong02 10.000.000
43 zigkzagk 10.000.000
44 tranngocgiahan 10.000.000
45 linhdo4 10.000.000
46 Yeuem1 10.000.000
47 doideodep 10.000.000
48 thientruonge 10.000.000
49 luongvanthuan 10.000.000
50 Sonnt01 10.000.000
51 linhdo5 10.000.000
52 linhdo6 10.000.000
53 congdc123 10.000.000
54 linhdo7 10.000.000
55 tungdaika2311 10.000.000
56 linhdo8 10.000.000
57 chinhlamky 10.000.000
58 linhdo9 10.000.000
59 lecay00 10.000.000
60 doideodep1 10.000.000
61 sieucunvq123 10.000.000
62 doideodep2 10.000.000
63 phukk_vkl 10.000.000
64 doideodep3 10.000.000
65 thongcoi 10.000.000
66 doideodep4 10.000.000
67 vdsvshark 10.000.000
68 doideodep5 10.000.000
69 Chientq 10.000.000
70 Bsviplove 10.000.000
71 ngocvipboy92 10.000.000
72 Phamvanhuy123 10.000.000
73 boychoto1999 10.000.000
74 Phamvanhuy1234 10.000.000
75 Letrung161289 10.000.000
76 Riverbank 10.000.000
77 Kingly1102 10.000.000
78 hoangcoi 10.000.000
79 Binhnui2 10.000.000
80 ducdonganh 10.000.000
81 1111111111 10.000.000
82 Daibangdoden 10.000.000
83 aoe2019 10.000.000
84 thanggab1 10.000.000
85 2222222222 10.000.000
86 rinkkun91 10.000.000
87 3333333333 10.000.000
88 0326006634 10.000.000
89 hung911 10.000.000
90 trung221120 10.000.000
91 boybabyoe1 10.000.000
92 Phamvanhuy12345 10.000.000
93 Tuanbeo 10.000.000
94 PhamThanhAn 10.000.000
95 hungsap 10.000.000
96 Phamvanhuy123456 10.000.000
97 T4mThj3uGj4 10.000.000
98 rewind2017 10.000.000
99 toilatoi1612 10.000.000
100 Pvh1234 10.000.000